Menu Close

‘เอกชัย’ ถกกมว.นัดสุดท้ายฝากสานต่อ จัดสอบศึกษานิเทศก์-แก้ปัญหาป.เอก ได้ตั๋วบริหารอัตโนมัติ

ระบบการศึกษาไทย

‘เอกชัย’ ถกกมว.นัดสุดท้าย ฝากคุรุสภา สานต่อ จัดสอบศึกษานิเทศก์-แก้ปัญหาป.เอก ได้ตั๋วบริหารอัตโนมัติ

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกมว. เมื่อเร็ว ๆ นี้ถือเป็น นัดสุดท้ายก่อนที่กมว.ชุดนี้จะหมดวาระลง โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เสนอแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. … จากนี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ คุรุสภา ยังเสนอให้ที่ประชุมกมว.อนุมัติออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา แบ่งเป็น ออกใบอนุญาตฯ 2,456 ราย และต่ออายุใบอนุญาตฯ 5,488 ราย

องค์กร การศึกษาไทย

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า เนื่องจากเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของกมว.ชุดนี้ ตนจึงฝากให้คุรุสภา สานต่องานในหลายเรื่อง อาทิ การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพควบคุม ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นครูทุกคนต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ แต่ศึกษานิเทศก์ ถือเป็นวิชาชีพควบคุมที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาเช่นเดียวกัน กลับไม่ต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ดังนั้นอยากให้พิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จ ขณะเดียวกัน ควรวางแนวทางแก้ปัญหา กรณีผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารทางการศึกษาทันที  ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกลับมาทบทวน เพราะเนื้อหาในระดับป.เอก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษามากนัก แต่จะเน้นเรื่องงานวิจัย ดังนั้นจึงไม่ควรให้ใบอนุญาตฯ โดยอัตโนมัติ เพราะบางคนที่มาเรียนก็ไม่ได้จบด้านการศึกษาโดยตรง  ทำให้เกิดความลักลั่น สำหรับผู้ที่ต้องสอบ อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยบางแห่งนำไปใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อดึงคนเข้ามาเรียนอีกด้วย

“ผมฝากให้ทางคุรุสภา และกมว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาสานงานต่อหลายเรื่อง จากนี้ต้องรอรัฐมนตรีว่าการศธ. แต่งตั้ง ประธานกมว.คนใหม่ ซึ่งหากรัฐฒนตรีว่าการศธ. ไว้ใจให้รับหน้าที่ต่อผมก็พร้อมทำงาน เพราะมีหลายเรื่องที่อยากสานต่อ โดยเฉพาะการพิจารณาโทษทางจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งตอนที่เข้ามา มีเรื่องค้างอยู่กว่า 900 เรื่อง สามารถตัดสินโทษไปได้กว่า 200 เรื่อง ถือว่าค่อนข้างมาก แต่หากปรับระบบแยกประเภท และพื้นที่ให้ชัดเจนขึ้น จะสามารถพิจารณาได้เร็ว ทั้งนี้ตามกรอบเวลาเดิม จะต้องแต่งตั้งกมว. ใหม่ให้ทันภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้สามารถทำงานพร้อมๆ กับเลขาธอการคุรุสภา คนใหม่ที่อยู่ระหว่างการสรรหา และคาดว่าจะได้เลขาธิการคุรุสภาคนใหม่ในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกัน” นายเอกชัย กล่าว